Budowanie własnej studni jest nie tylko komfortowe, ale także i ekonomiczne. Stąd coraz częściej decydujemy się na tego typu rozwiązanie. Niestety nie zawsze jest ono możliwe, biorąc pod uwagę aspekty czysto formalne. Jakie działania należy wdrożyć przed podjęciem ostatecznej decyzji o podjęciu inwestycji w studnię głębinową?

Weryfikacja działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Studnię można kopać tylko i wyłącznie w sytuacji kiedy nie sprzeciwiają się temu przepisy dotyczące ochrony środowiska zamieszczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W tym planie można sprawdzić czy posiadana przez nas działka nie jest objęta ochroną. Weryfikację tę warto dokonać jeszcze przed podjęciem decyzji o zakupie danej działki. Jest to możliwe, ponieważ wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni mogą uzyskać osoby niepowiązane prawnie z daną nieruchomością.

Kopanie studni głębinowej przy domu, a prawo

Różnica między pozwoleniem na budowę studni a zgłoszeniem

To, czy potrzebować będziemy pozwolenia na budowę studni czy zgłoszenia budowy jest uwarunkowane jej głębokością oraz prognozowanym poborem wody. Jeśli decydujemy się na wykopanie studni do 30 metrów głębokości i poborze wody w ilości do 5m3 na dobę musimy dokonać jedynie zgłoszenia. Ma to miejsce praktycznie w większości domów jednorodzinnych, gdzie tego typu studnia jest wystarczająca. Zgłaszając budowę musimy udostępnić rysunki określające umiejscowienie studni oraz oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością. W zależności od gminy mogą być wymagane jeszcze dodatkowe dokumenty, dlatego warto się tego dowiedzieć, udając się do urzędu właściwego dla miejsca zamieszkania. Jeśli do 30 dni nie otrzymamy żadnego pisma odmownego jest to oznaką tego, że budowa może się rozpocząć. Oczywiście może zostać wydana wcześniej opinia dotycząca braku przeciwskazań do wykonywania robót budowlanych na działce.

Jeśli potrzebujemy studni o większej głębokości wówczas należy postarać się o pozwolenie na budowę. Razem z wnioskiem wymagane jest dołączenie operatu wodnoprawnego i opisu prowadzenia zamierzonej działalności. Jeśli dany obszar nie posiada uchwalonego planu miejscowego konieczna będzie jeszcze decyzja o warunkach zabudowy. W zależności od rodzaju wnioskowanego pozwolenia niezbędna będzie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń można podjąć się współpracy z firmą, zajmującą się wierceniem studni, taką jak np. studnie Naterm. To firma gwarantująca kompleksową usługę od wiercenia studni, przez montaż pomp aż do oddania jej do całkowitego użytku.