Zakup nieruchomości z licytacji komorniczej to szansa na to, by wejść w posiadanie lokalu za atrakcyjną kwotę. Szerokim łukiem omija się formalności bankowe i długie procedury kredytowe. Gdzie szukać ogłoszeń o licytacji i jak wygląda proces kupna nieruchomości?

Obwieszczenie jako informacja o nadchodzącej licytacji

Za procedurę egzekucji odpowiada komornik zajmujący się sprawą obiektu. Mieszkania najczęściej trafiają na licytację z powodu niewypłacalności ich właścicieli lub bankructwa przedsiębiorstwa. Brak regulacji zobowiązań skutkuje narastającym długiem, który należy spłacić wierzycielom. Zanim dojdzie do egzekucji komorniczej, aktualny właściciel otrzyma możliwość polubownego załatwienia sprawy, włącznie z rozłożeniem swoich zaległości na raty. Celowe uchylanie się od płatności skutkuje utratą mieszkania.

Komornik na mocy orzeczenia sądu może rozpocząć procedurę egzekucji. W tym celu zamieszcza stosowne obwieszczenie, zawierające istotne dane na temat nieruchomości. Gdzie można szukać takich ogłoszeń? Każde z obwieszczeń publikowane jest na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej, jak również w sądach rejonowych oraz urzędach gminy. Obwieszczenie o licytacji powinno zostać upublicznione najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym dniem licytacji.

Jak wziąć udział w egzekucji komorniczej?

Przystępujący do licytacji muszą spełnić kilka warunków. Licytator nie może być aktualnym właścicielem mieszkania – w aukcji nie może brać udziału również żadna osoba z nim spokrewniona. Z możliwości licytacji wyłączeni są także komornicy oraz urzędnicy prowadzący sprawę, jak również cudzoziemcy przebywający na terenie RP bez zezwolenia.

Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium. Jest to kwota stanowiąca zabezpieczenie i wynosi 10% szacowanej wartości nieruchomości. Osoby, które nie wygrały licytacji mogą liczyć na całkowity zwrot wpłaconych kosztów, natomiast w przypadku zwycięzcy kwota ta zaliczana jest na poczet zakupionej nieruchomości.

Jak kupić mieszkanie na egzekucji komorniczej?

Od czego zależy kwota licytowanego mieszkania?

Czynnikiem, który najczęściej przykuwa uwagę zainteresowanych, jest atrakcyjna cena wywoławcza. Szacowana suma wartości to efekt skrupulatnej pracy rzeczoznawcy majątkowego, który tworzy dostępny do wglądu operat szacunkowy. Zainteresowani licytacją mogą zapoznać się z materiałem, jak również obejrzeć nieruchomość osobiście. Cena wywoławcza to ¾ szacowanej wartości nieruchomości i to od tej kwoty rozpoczyna się licytacja.

Procedura egzekucji komorniczej

W licytacji bierze udział komornik, a także sędzia lub referendarz sądowy, którego zadaniem jest kontrola przebiegu aukcji. Komornik po przedstawieniu informacji o nieruchomości rozpoczyna licytację kwotą wywoławczą. Uczestnicy licytują lokal, przebijając aktualną kwotę o 1% ceny wywoławczej. Zwycięzcą jest osoba, której kwotę komornik wypowiedział trzykrotnie i przybił. Osoba ta zobowiązana jest wpłacić wylicytowaną kwotę (pomniejszoną o wadium) maksymalnie w ciągu miesiąca.

Partnerem materiału jest komornik sądowy warszawa.