Warto wiedzieć, czy dobudowywanie tarasu do własnego domu wiąże się z koniecznością uzyskania stosownego pozwolenia. Mimo istniejących wielu nieprawidłowych informacji wśród ludzi, czyn ten bez zgłoszenia może być potraktowany jako samowola budowlana. Koniecznie więc trzeba poznać przepisy związane z tą kwestią, by nie nadziać się na wysokie kary finansowe.

Przepisy

Trzeba być świadomym tego, że każda dobudowywana konstrukcja jest brana pod uwagę już jako nowa część, mieszcząca się na danej nieruchomości, stąd wymaga się uzyskanie odpowiedniego pozwolenia bądź zgłoszenia planów rozbudowy. Plan ten można zgłosić w zamiejscowym urzędzie gminy. Zgodnie z tym trzeba uznać, że na budowę tarasu również będzie wymagane pozwolenie. Choć kwestia tarasu w Polsce jest niezwykle zawikłana.

Konieczne pozwolenie

Jeżeli dobudowywany taras znajduje się w mniejszej odległości niż 1,5 metra od granicy działki jest to niezgodne z przepisami. W takiej sytuacji można podjąć się tego przedsięwzięcia, jednak należy uzyskać zgodę właściciela działki sąsiedniej oraz postarać się o pozwolenie w urzędzie.

Budowa tarasu – czy trzeba pozwolenie?

Skutki braku pozwolenia na budowę tarasu

Konieczne jest to, by w momencie dobudowywania tarasu postarać się o pozwolenie z urzędu. Jego brak skutkuje wysokimi karami nawet o wysokości równej 50 tysięcy złotych. Warto więc poczynić starania o to, by budowę przeprowadzić zgodnie z przepisami.

Zgłoszenie budowy tarasu

W Polsce niestety panuje ogromne zamieszanie związane z pozwoleniami. Mimo to plan budowy tarasu należy zgłosić do lokalnego urzędu gminy. Każdy taki projekt rozpatrywany jest osobno, brana jest pod uwagę przyszła wielkość tarasu oraz materiały, z jakich ma powstać taras. Ogólny zapis dotyczący obiektów mniejszych niż 35 m2, niezwiązanych z gruntem mówi, że na taką budowę nie trzeba mieć osobnego pozwolenia. Wymagane jest jedynie zgłoszenie. Dla bezpieczeństwa najlepiej udać się do urzędu gminy, przedstawić plan i poczekać na pisemną weryfikację, będziemy mieli wówczas 100% pewność, czy wymagane jest pozwolenie czy jedynie zgłoszenie.